fbpx

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä: Sevalia Oy
Y-tunnus: 2699760-3
Osoite: Kuusmiehenkaari 12, 00670 Helsinki
Sähköpostiosoite: [email protected]

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Rekisterin yhteyshenkilö: S. Aho, [email protected], 044 980 3405

3. Rekisterin nimi
Sevalia Oy:n rekisteri rekrytointia varten.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa rekisterinpitäjän rekrytointi. Tieto kerätään pääasiassa hakijalta itseltään.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin kerätään pääosin rekrytoinnissa tarvittavia tietoja, jotka käyvät ilmi rekrytoinnissa käytetystä hakulomakkeesta. Kerättävät tiedot ovat useimmiten seuraavat:

• Hakijan perustiedot: Nimi- ja yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
sukupuoli ja -syntymäaika, mahdollinen tieto yrityksestä
• Kokemus- ja koulutustiedot: Kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot (esim. työkokemus- ja koulutustausta).
• Hakijan toiveet: Tarve ja tarkenne haettavalle työlle, suositukset. autonkäyttömahdollisuus, mahdolliset rajoitteet työn vastaanottamiselle, liitetiedot (esim. CV, hakemus)

6. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä vastaa, että palveluun tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.
Tietojasi pääsevät käsittelemään vain käsittelyyn oikeutetut henkilöt

7. Tietojen siirto EU:n ja tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoa ei käsitellä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan:
[email protected]

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan:
[email protected]

10. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto voidaan oikaista/poistaa myös oma-aloitteisesti.